Báje a odlesky   Fables & Reflections

2012 – 2016 / výběr z nedokončeného souboru fotografií
2012 – 2016 / selection from unfinished serie of photographs