Paralelní reality Parallel realities

2012 / výběr ze souboru 17 tisků a fotografií
2012 / selection from serie of 17 prints and photos
Soubor zaměřený na věrohodnost vnímání fotografického média
Serie focused on the credibility perception of photography medium

Věrohodnost vnímání fotografického média? Jednotlivé formy chápu jako rozdílné jazyky, přičemž ovšem často bývá jednomu z nich automaticky přisuzována větší míra věrohodnosti.
Obyčejné až banální fotografie které by mohly být pořízeny během všedního ničím nezajímavého dne v postprodukci prostřednictvím počítače upravuji, přičemž se snažím zachovat zdání věrohodnosti. Takové fotografie následně umisťuji prostřednictvím služby Panoramio provázané s google maps na internet.
Původní neupravené snímky vkládám do online ASCII generátoru, kde si nechávám automaticky cizími výpočetními operacemi vygenerovat fotografii, zjednodušenou do série ASCII znaků. Tyto dvě formy následně konfrontuji.