Dvojí autenticita Dual Authenticity

TLAMA (Tomáš Lumpe & Martin Novák)

2011 / soubor 22 fotografií
2011 / series of 22 photographies
Soubor poukazující na autentičnost reality
Series pointing on authenticity of reality